Breaking News

4 อาการเจ็บยอดฮิตของนักกอล์ฟ

แม้ดูเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังน้อย แต่เชื่อหรือไม่ว่านักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปและอาชีพต่างประสบอาการบาดเจ็บหรือมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บด้วยกันทั้งสิ้น สาเหตุสำคัญเกิดจากความประมาทว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้แรงเยอะ ไม่น่าจะส่งผลต่อร่างกายถึงขนาดนั้น

ความจริงแล้ววงสวิงของกอล์ฟใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แถมมีแรงกระชากแรงบิดมหาศาลภายในเสี้ยววินาที ดังนั้นหากคุณมีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ไม่มีการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่น หรือใช้เทคนิคการสวิงที่ถูกต้อง มีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแน่นอน

ต่อไปนี้คือสถิติอวัยวะที่บาดเจ็บของนักกอล์ฟสมัครเล่นและอาชีพจากบทความเรื่อง การบาดเจ็บและการป้องกันในกีฬากอล์ฟ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ อ้างอิง

นักกีฬาสมัครเล่น % ของการบาดเจ็บ
อวัยวะ                                   ชาย             หญิง
หลัง                                       36.0             27.4
ข้อศอกและแขน                      32.5             35.5
มือและข้อมือ                          21.2             14.5
หัวไหล่                                  11.0              16.1

นักกีฬาอาชีพ % ของการบาดเจ็บ
อวัยวะ                                   ชาย              หญิง
มือและข้อมือ                          29.6              44.8
หลัง                                       25.0              22.4
หัวไหล่                                  11.4                7.5
ข้อศอกและแขน                       7.3                 6.0

ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บอาจแตกต่างกันตามอายุ ความสามารถ และความถี่ในการเล่นด้วย ฟังอย่างนี้แล้วอย่าลืมดูแลร่างกายให้พร้อมก่อนออกรอบ พักผ่อนให้เพียงพอ และวอร์มอัพก่อนทุกครั้ง